Numbers 29:20

DSV(i) 20 En op den derden dag: elf varren, twee rammen, veertien volkomen eenjarige lammeren;