Numbers 29:20

Bulgarian(i) 20 На третия ден да принесете единадесет юнеца, два овена, четиринадесет едногодишни агнета без недостатък;