Numbers 28:18

DSV(i) 18 Op den eersten dag zal een heilige samenroeping zijn; geen dienstwerk zult gijlieden doen;