Matthew 20:3

DSV(i) 3 En uitgegaan zijnde omtrent de derde ure, zag hij anderen, ledig staande op de markt.