Matthew 11:28

DSV(i) 28 Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.