Matthew 11:28

Danish(i) 28 Kommer hid til mig, Alle, som arbeide og ere besværede! og jeg vil give Eder Hvile.