Luke 9:4

DSV(i) 4 En in wat huis gij ook zult ingaan, blijft aldaar, en gaat van daar uit.