John 9:38

DSV(i) 38 En hij zeide: Ik geloof, Heere! En hij aanbad Hem.