John 3:9

DSV(i) 9 Nicodemus antwoordde en zeide tot Hem: Hoe kunnen deze dingen geschieden?