John 3:9

PBG(i) 9 Odpowiedział Nikodem i rzekł mu: Jakoż to być może?