Job 29:10

DSV(i) 10 De stem der vorsten verstak zich, en hun tong kleefde aan hun gehemelte.