Exodus 16:30

DSV(i) 30 Alzo rustte het volk op den zevenden dag.