Zechariah 14:19

Croatian(i) 19 Takva će biti kazna Egiptu i svim narodima koji ne budu uzašli da svetkuju Blagdan sjenica.
Reformed Dating