Psalms 130

Croatian(i) 1 Hodočasnička pjesma. Iz dubine, Jahve, vapijem tebi: 2 Gospodine, čuj glas moj! Neka pazi uho tvoje na glas moga vapaja! 3 Ako se, Jahve, grijeha budeš spominjao, Gospodine, tko će opstati? 4 Al' u tebe je praštanje, da bi te se bojali. 5 U Jahvu ja se uzdam, duša se moja u njegovu uzda riječ. 6 Duša moja čeka Gospodina više no zoru straža noćna; više no zoru straža noćna 7 nek' Izrael čeka Jahvu. Jer je u Jahve milosrđe i obilno je u njega otkupljenje; 8 on će otkupiti Izraela od svih grijeha njegovih.