Proverbs 29:12

Croatian(i) 12 Ako vladalac posluša riječ lažljivu, sve mu sluge postaju opake.