Proverbs 23:20-21

Croatian(i) 20 Ne druži se s vinopijama ni sa žderačima mesa, 21 jer pijanica i izjelica osiromaše i pospanac se oblači u krpe.