Proverbs 19:22

Croatian(i) 22 Dražest je čovjekova u dobroti njegovoj, i bolji je siromah od lažljivca.