Leviticus 24:6

Croatian(i) 6 Onda ih poredaj u dva reda - po šest u redu - na čistome stolu što je pred Jahvom.