Joshua 19:32

Croatian(i) 32 Šesti ždrijeb izađe za sinove Naftalijeve po njihovim porodicama.