Job 28:15

Croatian(i) 15 Zlatom se čistim kupiti ne može, ni cijenu njenu srebrom odmjeriti;