Job 12:21

Croatian(i) 21 On sasiplje prezir po plemićima i junacima bedra raspasuje.