James 2:7

Croatian(i) 7 Ne psuju li oni lijepo Ime na vas zazvano?