Acts 10:46

Croatian(i) 46 Jer čuli su ih govoriti drugim jezicima i veličati Boga. Tada Petar reče: