Acts 10:46

DSV(i) 46 Want zij hoorden hen spreken met vreemde talen, en God groot maken. Toen antwoordde Petrus: