2 Corinthians 6:15

Croatian(i) 15 Kakvu slogu Krist s Belijarom? Ili kakav dio vjernik s nevjernikom?