1 Chronicles 15:14

Croatian(i) 14 Posvetiše se tada svećenici i leviti da prenesu gore Kovčeg Jahve, Izraelova Boga.