1 Chronicles 15:14

BKR(i) 14 I posvětili se kněží i Levítové, aby přenesli truhlu Hospodina Boha Izraelského.