Romans 8:37

Bulgarian(i) 37 Но във всичко това сме повече от победители чрез Този, който ни е възлюбил.