Romans 6:7

Bulgarian(i) 7 Защото този, който е умрял, той е оправдан от греха.