Romans 6:7

Albanian(i) 7 Në fakt, ai që ka vdekur është shfajësuar nga mëkati.