Romans 10:5

Bulgarian(i) 5 Защото Мойсей пише за правдата, която е от закона: ?ако човек прави това, ще живее чрез него.“