Psalms 19:8

Bulgarian(i) 8 наредбите на ГОСПОДА са прави, веселят сърцето; заповедта на ГОСПОДА е светла, просветлява очите;