Psalms 12:6

Bulgarian(i) 6 Думите на ГОСПОДА са чисти думи, като сребро, претопено в пещ от пръст, пречистено седем пъти.