Luke 24:45

Bulgarian(i) 45 Тогава им отвори ума, за да разберат Писанията.