John 1:6

Bulgarian(i) 6 Яви се човек, изпратен от Бога, на име Йоан.