Jeremiah 7:15

Bulgarian(i) 15 И ще ви отхвърля отпред Себе Си, както отхвърлих всичките ви братя, цялото потомство на Ефрем.