Hebrews 11:3

Bulgarian(i) 3 С вяра разбираме, че световете са били устроени с Божието слово, така че видимото не стана от видими неща.