Hebrews 10:26

Bulgarian(i) 26 Защото, ако съгрешаваме самоволно, след като сме приели познаването на истината, не остава вече никаква жертва за грехове,