Ezra 1:4

Bulgarian(i) 4 На всеки, който е останал, на което и да било място, където живее като чужденец, нека му помогнат мъжете на онова място със сребро и със злато, с имот и с добитък, освен доброволните дарове за Божия дом в Ерусалим.