Exodus 7:17

Bulgarian(i) 17 Така говори ГОСПОД: От това ще познаеш, че Аз съм ГОСПОД: ето, с жезъла, който е в ръката ми, ще ударя върху водата, която е в реката, и тя ще се превърне в кръв.