Ecclesiastes 12:9

Bulgarian(i) 9 И освен че беше мъдър, проповедникът учеше и народа на знание; и обмисляше, издирваше и подреждаше много притчи.