2 Samuel 12:12

Bulgarian(i) 12 защото ти си извършил това тайно, но Аз ще го извърша пред целия Израил и пред слънцето.