2 Corinthians 9:7

Bulgarian(i) 7 Всеки да дава, както е решил в сърцето си, не с неохота и не от принуждение; защото Бог люби онзи, който дава на драго сърце.
Reformed Dating