2 Corinthians 8:12

Bulgarian(i) 12 Защото, ако има готовност, тя се приема според това, което има човек, а не според това, което няма.
Reformed Dating