2 Chronicles 20:36

Bulgarian(i) 36 Свърза се с него, за да направят кораби, които да отидат в Тарсис. И направиха корабите в Есион-Гавер.