1 Samuel 15:27

Bulgarian(i) 27 И когато Самуил се обърна, за да си отиде, Саул сграбчи края на мантията му и той се откъсна.