1 Kings 16:10

Bulgarian(i) 10 И Зимрий влезе и го удари, и го уби в двадесет и седмата година на юдовия цар Аса; и се възцари вместо него.