1 Chronicles 25:26

Bulgarian(i) 26 деветнадесетият — за Малотий, синовете му и братята му, дванадесет души;