1 Chronicles 25:27

Bulgarian(i) 27 двадесетият — за Елиата, синовете му и братята му, дванадесет души;