1 Chronicles 12:3

Bulgarian(i) 3 главата Ахиезер, и Йоас, синовете на гаваатеца Сама, Езиил и Фелет, синовете на Азмавет, и Вераха, и анатотецът Ииуй,